FAQs

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบริการ DBD Mart

ต้องการฝากประกาศกับ DBD Mart News ต้องทำอย่างไร

การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถดำเนินการผ่านเว็บ http://www.dbdmart.com ได้หรือไม่

ทำไมต้องจองชื่อนิติบุคคล

ทำไมต้องจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

สามารถเพิ่มวีดีโอแนะนำร้าน หรือ สินค้า ที่หน้าแรกของเว็บไซด์ได้หรือไม่

การเปิดร้านค้าออนไลน์ กับ http://www.dbdmart.com ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ขนาดของรูปภาพที่จะนำมาเป็นภาพแสดงสินค้าต้องมีขนาดเท่าไหร่

ต้องการแชร์ข่าวสาร หรือสินค้าน่าสนใจให้กับเพื่อน ต้องทำอย่างไรบ้าง

ถ้าลืมรหัสเข้าใช้งานต้องทำอย่างไรบ้าง

สามารถแก้ไขรายละเอียด หรือ ราคา ของสินค้าแนะนำได้หรือไม่

คำตอบ

ต้องการฝากประกาศกับ DBD Mart News ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ขั้นตอนแรกต้องทำการสมัครสมาชิกกับ DBD Mart ก่อน จึงจะสามารถลงประกาศได้ และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ ประกาศที่ลงไว้ จึงจะถูกนำแสดงในหน้าเว็บ DBD Mart

การจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถดำเนินการผ่านเว็บ http://www.dbdmart.com ได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ แต่สามารถทำการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ที่เว็บ http://www.dbd.go.th

ทำไมต้องจองชื่อนิติบุคคล

ตอบ : การขั้นตอนจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การจองชื่อ ซึ่งการจองชื่อนิติบุคคลมิใช่ การจดทะเบียน แต่เป็นกระบวนการหนึ่งก่อนการจดทะเบียน เพราะต้องนำชื่อที่จองไว้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดต่อไป แต่ชื่อที่ท่านจะจองและนำไปจดทะเบียนนั้นต้องอยู่ภายในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้วย เนื่องจาก กฎหมายกำหนดว่าชื่อนิติบุคคล จะต้องไม่พ้อง หรือมีชื่อเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่นที่ได้ จดทะเบียนไว้แล้ว จึงมีระเบียบกำหนดว่าก่อนยื่น จดทะเบียนจะต้องขอ จองชื่อก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะใช้ชื่อนั้นจดทะเบียนได้

ทำไมต้องจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์

ตอบ : ประโยชน์ของการจดทะเบียน 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อ click ที่เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเชื่อมโยงมายังฐานข้อมูลกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ 2. กรมฯ จะนำรายชื่อเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไปเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกรมฯ ได้โฆษณาไปในตัว http://www.dbd.go.th/edirectory/ โดยจัดแบ่งหมวดหมู่แยกตามประเภทธุรกิจ (e-Directory) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของผู้ประกอบการอีกช่องทางหนึ่ง 3. ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมฯ ได้ ซึ่งเครื่องหมาย Trustmark นี้จะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย Registered กล่าวคือ จะออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมฯ กำหนดเท่านั้น เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 4. การได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำ และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

สามารถเพิ่มวีดีโอแนะนำร้าน หรือ สินค้า ที่หน้าแรกของเว็บไซด์ได้หรือไม่

ตอบ : ได้ ขั้นตอนแรกต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บ DBD Mart ก่อน จึงจะสามารถเพิ่มวิดีโอแนะนำสินค้า ในเมนู ลงประกาศสินค้าได้ และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ วิดีโอแนะนำสินค้าที่ลงไว้ จึงจะถูกนำแสดงในหน้าเว็บ DBD Mart

การเปิดร้านค้าออนไลน์ กับ http://www.dbdmart.com ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ :ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขนาดของรูปภาพที่จะนำมาเป็นภาพแสดงสินค้าต้องมีขนาดเท่าไหร่

ตอบ : รูปภาพที่จะนำมาเป็นภาพแสดงสินค้า ต้องเป็นไฟล์ .JPG, .GIF, .PNG ขนาดไม่เกิน 1024 KB (100*100 pixels)

ต้องการแชร์ข่าวสาร หรือสินค้าน่าสนใจให้กับเพื่อน ต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : สามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าข่าวสาร หรือสินค้าที่ต้องการแชร์ แล้วคลิกไอคอน ที่เราต้องการ เช่น Facebook หรือ Twitter

ถ้าลืมรหัสเข้าใช้งานต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : คลิกที่ปุ่ม Forgot Password ที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ จากนั้น กรอกอีเมล์ ที่ใช้ในการสมัคร แล้วระบบจะทำการส่ง รหัสผ่านใหม่ ไปให้ทางอีเมล์

สามารถแก้ไขรายละเอียด หรือ ราคา ของสินค้าแนะนำได้หรือไม่

ตอบ : สามารถทำได้โดย ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วไปที่เมนูลงประกาศสินค้า จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข แล้วทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆตามที่ต้องการได้