က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ပိတ္သိမ္းမည္မဟုတ္

Page View : 1,538
News Type : Technology

ေဆြမြန္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ-၇

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၀)

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာကုမၸဏီမ်ား လုိင္စင္ရရွိၿပီး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ေဆာင္ရြက္ပါက လက္ရွိေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို ေအာ္ပေရတာလုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီတုိ႔က ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးလုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကုိ လုိင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္၍ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းမည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“ကြန္ရက္က ျဖတ္ေတာက္မွာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ မသိမ္းပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေအာ္ပေရတာေတြ ကြန္ရက္ေဆာက္ၿပီးလုပ္ရင္လည္း အၿပဳိင္အဆုိင္ပဲျဖစ္လာမွာပါ”ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားျဖစ္သည့္ GSM, WCDMA ႏွင့္ CDMAMHz(MECTel) ဖုန္းမ်ားကို ရွစ္လတုိင္တုိင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာ အလုံးေရ ၆၃ သိန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ လုိင္စင္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး လုပ္ငန္းလုိင္စင္
ရရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပဳိင္နက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။


Post on : 17/12/2556 15:37