ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုိးရိမ္လာ

Page View : 1,435
News Type : Business

ျပည္သိမ္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ-၆

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၄)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ၀ယ္လုိအားမ်ားစြာ ေလွ်ာ့ခ်သျဖင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ဆင္းလာၿပီး ျပည္တြင္းၿခံရွင္မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္စရာျဖစ္လာေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရာ္ဘာစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းမွ သတင္းရရွိသည္။

“စုိက္ခ်ိန္မွာ အထြက္ေကာင္းမ်ဳိးေတြ စုိက္ထားရင္ေတာ့ ေစ်းက်လည္း ခုသာခံသာရွိတယ္။ အခုျပည္တြင္းမွာ အမ်ားဆုံးစိုက္ေနၾကတာက အထြက္ေကာင္းမ်ဳိးေတြ မဟုတ္ေသးဘူး”ဟု အသင္းအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခုိင္ျမင့္ကေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ ေရာ္ဘာေစ်းမွာ တစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာငါးရာနီးပါး က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၌ ေရာ္ဘာအေစးစတင္ျခစ္ခ်ိန္က တစ္တန္လွ်င္   ကန္ေဒၚလာသုံးေထာင္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ေအာက္ က်ဆင္းလာသည္။

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈမွာ သုိေလွာင္ထားသည့္ ေရာ္ဘာမ်ားၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ဟု ျပည္ပသုိ႔ ေရာ္ဘာတင္ပုိ႔ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကဆုိသည္။

ကမၻာ့ေရာ္ဘာေစ်းတစ္တန္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာသုံးေထာင္၀န္းက်င္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ တစ္ေပါင္လွ်င္ RSS3 အမ်ဳိးအစား တစ္ေထာင္က်ပ္မွ ယေန႔တြင္ ၈၅၀ က်ပ္ထိ ေစ်းက်ဆင္းလာသည္။


Post on : 03/02/2557 10:35