ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးဖြင့္

Page View : 1,435
News Type : Travel

ခန္႔ထက္

ရန္ကုန္၊ဇန္န၀ါရီ- ၄

အတဲြ (၁၂)၊ အမွတ္(၄၄)

ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း အာဆီယံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ားတည္းခုိရန္ ေလးရက္အတြင္း ဟုိတယ္ေျခာက္လုံးထိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေသာ ဟုိတယ္မ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က Royal Presidant Hotel ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္က Grand Amara ႏွင့္ ႏြယ္သာကီဟုိတယ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္က သဂၤဟဟုိတယ္ႏွင့္ Imperial Lake Hotel ၊ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က Imperial Villa ဟုိတယ္တုိ႔ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္မ်ားဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံအစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည့္ ႏုိင္ငံတကာအႀကီးအကဲမ်ား တည္းခုိေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္းဟုိတယ္မ်ားတြင္ တည္းခုိေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဟုိတယ္အခန္းမ်ားသာမက ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ ခန္းမမ်ား၊ အစည္းအေ၀းခန္းမမ်ား၊ သံတမန္ခန္းမမ်ား၊ ဧည့္ခန္းေဆာင္ပါ ဟုိတယ္အခန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဟုိတယ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာမွ အႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာအသုံးအေဆာင္မ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးေၾကာင္း ဟုိတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကဆုိသည္။

“လုံၿခဳံေရးအတြက္က အေရးႀကီးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအႀကီးအကဲေတြအတြက္ လုိအပ္ရင္ ရဟတ္ယာဥ္ဆင္းသက္ႏုိင္တဲ့ေနရာေတြပါ လုိအပ္တယ္။ ဒီဟုိတယ္ေတြက အဲဒီအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားႏုိင္တယ္”ဟု ၎က ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာအတြင္း ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ေျပာသည္။ ယင္းဟုိတယ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကုိက္ႏုိင္မႈမရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လုိအပ္ၿပီး ၁၀ လုံးခန္႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ဟုိတယ္ဇုန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဟုိတယ္အလုံးေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး အခန္းေပါင္း ေလးေထာင္နီးပါးရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ဟုိတယ္ဇုန္မွ သတင္းရရွိသည္။


Post on : 03/02/2557 10:57