รายละเอียดแพคเกจ

รายการบริการ Gold Platinum Premium
จำนวนสินค้าในระบบ E-Catalog 50 รายการ 150 รายการ 300 รายการ
หน้าเว็บ Products Showcase, Profile, Contact Us, Online map บริการ บริการ บริการ
หน้าเว็บ Factory Tour, Management, Main mach, Certificate,
Qulity Control
บริการ บริการ บริการ
ระบบ โพสข่าวสาร, ประกาศตำแหน่งงาน, แหล่งความรู้หรือบทความ บริการ บริการ บริการ
ระบบงานจัดซื้อ โพสต้องการหาสินค้า, แลกเปลี่ยนสินค้า, แลกเปลี่ยน
เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้แล้ว
บริการ บริการ บริการ
บริการจดชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) .com, .net .com, .net .com, .net, .co.th .com, .net, .co.th
มีระบบการจัดการพนักงานขาย (Sale Force) ไม่บริการ 5 คน 10 คน
บริการจัดอันดับในหมวดหมู่อุตสาหกรรมและแบนเนอร์ ไม่บริการ อันดับ 2-5
ใน 3 หมวด
อันดับ1 1 หมวด
อันดับ 2-3 4 หมวด
มีระบบจัดการเอกสารตั้งแต่ใบเสนอราคาถึงใบเสร็จรับเงิน ไม่บริการ บริการ บริการ
ค่าบริการรายเดือน 300 บาท 450 บาท 600 บาท
ค่าบริการราย 6 เดือน 1800 บาท 2700 บาท 3600 บาท
ค่าบริการรายปี 3600 บาท 5400 บาท 7200 บาท
ค่าบริการราย 2 ปี 7200 บาท 10,800 บาท 14,400 บาท